Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδύματος

kommotiki

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας «Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος», θα είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος με πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που αφορούν:

  • τη σχεδίαση των προτύπων κοπής (πατρόν) για την παραγωγή των ενδυμάτων,
  • τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων CAD/CAM σε όλες τις φάσεις παραγωγής των ενδυμάτων,
  • την ερμηνεία των σχεδίων ? μοντέλων του σχεδιαστή μόδας ώστε να σχεδιάσει το αντίστοιχο πρότυπο κοπής,
  • τη δημιουργία βάσεων πατρόν τα οποία χρησιμοποιεί για την αναπαραγωγή- τροποποίηση και δημιουργία μεγεθύνσεων, τη δυνατότητα να προτείνει και επιλέξει α΄ και β΄ υλικά κατάλληλα για το προϊόν που πρόκειται να παραχθεί, 
  • τη κατασκευή ενδυμάτων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
  • τη διαχείριση παραγωγής και τη διαχείριση αποθήκης, όπως επιμελητεία-εφοδιασμός, αποθέματα, αποστολές, διακίνηση, καθώς και τον έλεγχο ποιότητας των α΄ υλών και της παραγωγής κτλ.

 ifasma1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος», μπορεί να εργασθεί:

  • Σε επιχειρήσεις Σχεδιασμού και Παραγωγής Ετοίμου Ενδύματος (Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια , Οίκους Μόδας)
  • Σε Οργανισμούς, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες κατάρτισης κλπ. που έχουν εργαστήρια σχεδιασμού και παραγωγής ειδών ένδυσης ή Ποιοτικού ελέγχου.
  • Σε επιχειρήσεις πώλησης ενδυμάτων
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά