Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 (ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα,

  • σε επιχειρήσεις,
  • οργανισμούς,
  • εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.,
  • καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.


'Έχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:

? κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής

? σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες

? αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού

? προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού

? ως ελεύθερος επαγγελματίας

Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει

? όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων

? κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής

? πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής

? αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής

? αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου

? δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά