Λειτουργία Μαθητικών κοινοτήτων

Μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό κανονισμό λειτουργίας της μαθητικής κοινότητας.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά