Έντυπα για μαθητές 

        Αίτηση προς σχολείο         Αίτηση εγγραφής μαθητή 
aitisia.jpg aitisia.jpg

 Δικαιολόγηση απουσιών

Υπεύθυνη δήλωση

aitisia.jpg aitisia.jpg

 Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου (Κανονικό και Μειωμένο)


Έντυπα για καθηγητές

        Αίτηση προς σχολείο           Ευρωπαϊκό Βιογραφικό  
aitisia.jpg aitisia.jpg

Υπεύθυνη δήλωση

 

aitisia.jpg  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά