Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

(ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.)
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες
 • Να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου)
 • Να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
 • Να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου
 • Να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά)
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου
 • Να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης
 • Να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλεία (καλλιεργητές, ψαλίδα, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για φυτοτεχνικά έργα
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου
 • Να χειρίζεται τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης φυτοτεχνιών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
 • Να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας
 • Να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής οικονομίας
 • Να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

trofes

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων
 • Να γνωρίσει τη διαδικασία της επεξεργασίας, της συντήρησης και της μεταποίησης των τροφίμων
 • Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων
 • Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες
 • Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα
 • Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση τροφίμων

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά