Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

- είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο

- είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών

- χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλου του πληρώματος

- φροντίζει για την τήρηση της τάξης,

- ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και για την αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου

- συνεργάζεται με το Μηχανικό και τη ναυτιλιακή εταιρεία

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας :

- είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου

- εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης

- φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται

- συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Νομοθεσία ΕΠΑΛ

Δ.Δ.Ε. Πειραιά